/portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

Tập trung chế biến than chất lượng cao đáp ứng thị trường

In bài viết

Theo TKV, quý 1, các chỉ tiêu về sản xuất - tiêu thụ than đều đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Cụ thể, than tiêu thụ trong nước đạt 26,6% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ; trong đó, hộ điện đạt 7 triệu tấn, đạt 26,7% kế hoạch và tăng 9% so với cùng kỳ, các hộ đạm tăng 5% và xi măng tăng 78% so với cùng kỳ.

TKV cho biết, giá than thế giới đang ở mức cao, đồng thời TKV tăng cường chế biến than cục, than cám chất lượng cao nên lượng than xuất khẩu tăng 46% so với cùng kỳ.

Tiêu thụ sản phẩm khoáng sản, hoá chất đạt từ 24 đến 27% kế hoạch, tăng từ 1 đến 4% so với cùng kỳ. Tiêu thụ Alumina đạt 26,9% kế hoạch, tăng 42% so với cùng kỳ. Tiêu thụ Amôn Nitơrát tăng 105% so với cùng kỳ. Sản xuất điện đạt 27,7% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ.

Quý 1, các đơn vị thành viên TKV đã chủ động kiểm tra, phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng của địa phương tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, do đó đã cơ bản kiểm soát tốt vấn đề an ninh, trật tự.

Nhiệm vụ kế hoạch quý 2, TKV phấn đấu thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đạt từ 51-55% kế hoạch năm.