/portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

Tạo điều kiện cho phương tiện giao nhận than tại các cảng

In bài viết

TKV cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kho vận, vận tải thủy phối hợp tốt với các chủ phương tiện ăn than của khách hàng, điều hành hợp lý việc bố trí các phương tiện ra, vào các cảng giao than cho khách hàng, đảm bảo thông suốt, tuyệt đối tránh tình trạng để xảy ra các khiếu kiện từ khách hàng trong công tác giao nhận tiêu thụ than.

Theo TKV, năm 2018, được dự báo là năm có nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh than, bởi có nhiều nhà máy nhiệt điện đi vào hoạt động, nên nhu cầu tiêu thụ than tăng cao.

Thêm vào đó, TKV đã có nhiều giải pháp nhằm chủ động đa dạng hóa thị trường tiêu thụ than, không còn phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Những tín hiệu đó, cùng với các biện pháp về kỹ thuật chế biến than chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng…, năm 2018, TKV phấn đấu tiêu thụ khoảng 36 triệu tấn than, tăng 2,5 triệu tấn so với năm 2017. Trong đó, lượng than xuất khẩu dự kiến đạt 1,9 triệu tấn, tăng 400.000 tấn so với năm 2017.