/portals/0/slides/banner TLĐ.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

PV Power Fuel tổ chức khóa đào tạo An toàn Vệ sinh Lao động

In bài viết

Nhằm mục đích trang bị các kiến thức cơ bản về An toàn Vệ sinh Lao động cho cán bộ khối văn phòng, Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PV Power Fuel) tổ chức khóa đào tạo An toàn Vệ sinh Lao động tại Hà Nội.

Ông Trần Duy Hiệp – Phó Giám đốc Công ty phát biểu khai giảng khóa học

Chương trình được tổ chức trong 03 ngày trong tháng 12/2019 với các nội dung:

- Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

- Kiến thức chung, KT cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;

- Kiến thức chuyên ngành về an toàn vệ sinh lao động theo đặc thù ngành nghề, công việc tại nơi cơ sở;

- Thực hành các tình huống an toàn vệ sinh lao động theo đặc thù ngành nghề, công việc tại nơi cơ sở;

Một buổi học trong khóa đào tạo

Ban Giám đốc Công ty kỳ vọng khóa đào tạo này sẽ giúp CBCNV có cơ hội tiếp cận với các kiến thức cơ bản về An toàn Vệ sinh Lao động, đảm bảo an toàn hơn trong quá trình làm việc cũng như trong cuộc sống thường ngày.