/portals/0/slides/banner_coronavirus.jpg /portals/0/slides/thang-cong-nhan-2021-2-cover.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

PVPF tổ chức khóa đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cho cán bộ cấp quản lý

In bài viết

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động của doanh nghiệp, đòi hỏi các nhà lãnh đạo/quản lý doanh nghiệp phải thay đổi, cập nhật cách thức quản trị để doanh nghiệp ngày một hiệu quả hơn.

Nhằm mục đích cập nhât các nội dung mới về Quản trị doanh nghiệp cho cán bộ cấp quản lý, Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PVPF) tổ chức khóa đào tạo Quản trị Doanh nghiệp - Chuyên đề: Chuyển đổi số trong Quản trị doanh nghiệp và Phong cách lãnh đạo trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.

Ông Lê Minh Tuấn – Giám đốc Công ty phát biểu khai giảng khóa học

Chương trình được tổ chức trong 02 ngày trong tháng 12/2020 với các nội dung:

- Tổng quan về Chuyển đổi số, tác động của Chuyển đổi số đến doanh nghiệp;

- Ứng dụng chuyển đổi số vào các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp;

- Phong cách lãnh đạo trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0: Lãnh đạo truyền cảm hứng, động viên và giao quyền cho nhân viên.

Toàn cảnh khóa đào tạo

Dưới sự dẫn dắt sôi nổi, hóm hỉnh của giảng viên, tổ chức các hoạt động theo nhóm, các học viên đã tham gia khóa học nhiệt tình, chia sẻ những quan điểm về công tác lãnh đạo/quản lý, cập nhật các ứng dụng của chuyển đổi số vào quá trình quản trị doanh nghiệp, xử lý công tác chuyên môn.

Hình ảnh một số hoạt động trong khóa học

Cuối khóa học, các học viên đã thực hiện bài thu hoạch các kiến thức đã thu nhận được và đưa ra những đóng góp, nhận xét với giảng viên, đơn vị tổ chức đào tạo, Các học viên cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục được tham gia các khóa đào tạo tương tự trong tương lai.

Tập thể học viên chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên và đại diện đơn vị tổ chức đào tạo