/portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

PV Power Coal tổ chức họp Sơ kết công tác SXKD 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014

In bài viết

Ngày 24/10/2014, Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Điện lực Dầu khí (PV Power Coal) đã tổ chức họp Sơ kết kết công tác SXKD 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Lê Minh Tuấn, Giám đốc Công ty chủ trì buổi họp.

Buổi họp đã báo cáo một số kết quả mà Công ty cùng toàn thể CBCNV đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2014, trong đó nêu rõ: Công ty đã hoàn thành việc ký kết với các đối tác nước ngoài để chuẩn bị tốt nguồn than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đã triển khai lập báo cáo nghiên cứu lựa chọn phương án vận chuyển, chuyển tải than cho NMNĐ Long Phú 1 và Sông Hậu 1; hoàn thành việc cấp than đợt 2 cho Ethanol Dung Quất và đã hoàn thành Hợp đồng dịch vụ năm 2013 với Ban Quản lý Dự án Vũng Áng Quảng Trạch (VQPP)…

 Bên cạnh đó, buổi họp cũng đã nêu cao nỗ lực của tập thể CBCNV trong công tác An sinh xã hội, công tác đào tạo phát triển nhân lực trong 9 tháng đầu năm và nhấn mạnh nhiệm vụ SXKD trong 3 tháng cuối năm để toàn thể CBCNV biết và bám sát thực hiện.

 Sau báo cáo, Lãnh đạo Công ty đã dành thời gian để lắng nghe CBCNV công ty đóng góp ý kiến, đưa ra kiến nghị và đề xuất giải pháp cụ thể.

Kết luận buổi họp, đồng chí Lê Minh Tuấn đề nghị thời gian tới tập thể cán bộ người lao động trong toàn Công ty cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trên cơ sở thực hiện đạt 100% chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2014./.