/portals/0/slides/Pano thang-cong-nhan-6.5.20.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

PV Power Coal tổ chức các khóa đào tạo nội bộ tại văn phòng

In bài viết

Chương trình được triển khai trong khung giờ 16h-17h hàng ngày, bắt đầu từ trung tuần tháng 9/2018 với nhiều nội dung đào tạo, bao gồm: Mua bán thương mại và uy thác mua bán; Những quy định và thủ thuật soạn thảo hợp đồng thương mại; Thực hành xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa từ A-Z; Tiếng Anh xuất nhập khẩu.

Hình ảnh một buổi học tiếng Anh xuất nhập khẩu

Tuy mới diễn ra trong thời gian ngắn nhưng chương trình đào tạo nội bộ đã nhận được sự tham gia nghiêm túc của toàn thể CBCNV. Hiện tại hai khóa “Tiếng Anh xuất nhập khẩu” và “Thực hành xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa từ A-Z” đang được triển khai luân phiên. Các cán bộ tham gia học đã và đang được củng cố kiến thức về xuất nhập khẩu hàng hóa nói chung và nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu. Sau khi hai khóa này kết thúc, chương trình sẽ tiếp tục với hai khóa còn lại.

Toàn cảnh một buổi đào tạo nội bộ tại văn phòng công ty

Ban Giám đốc kỳ vọng đây sẽ là hoạt động bổ ích, giúp CBCNV có cơ hội cùng nhau trao đổi kiến thức về chuyên môn và ngoại ngữ, phục vụ tốt hơn cho công việc hiện tại và trong tương lai.