/portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

PV POWER COAL HƯỚNG TỚI CÔNG TÁC NHẬP KHẨU THAN KHỐI LƯỢNG LỚN

In bài viết

   Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 điều chỉnh (Quy hoạch điện VII điều chỉnh), nhiệt điện than vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu các nguồn điện, chiếm khoảng 49,3% lượng điện sản xuất vào năm 2020 và khoảng 53,2% vào năm 2030.

Tại khu vực ĐBSCL được quy hoạch xây dựng 06 TTĐL đốt than gồm Vĩnh Tân, Long Phú, Sông Hậu, Duyên Hải, Long An, Bạc Liêu nhằm đảm bảo nguồn cung cấp điện cho phía Nam nói riêng và hệ thống điện quốc gia nói chung.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong chiến lược phát triển điện lực quốc gia giai đoạn đến 2020, định hướng 2030 với mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện trong nước, PVN/PV Power là đơn vị phát điện lớn thứ 2, đóng góp vai trò quan trọng trong lĩnh vực sản xuất điện năng, đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư 05 NMNĐ than gồm: Thái Bình 2(công suất 1.200MW), Vũng Áng 1(công suất 1.200MW) sử dụng nguồn than trong nước. Ba nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 (công suất 1.200MW), Sông Hậu 1 (công suất 1.200MW) và Long Phú 3 (công suất 1.800MW) sử dụng nguồn than nhập khẩu với nhu cầu 12 triệu tấn/năm, tổng sản lượng điện thương mại lên đến hơn 20 tỉ kWh.

Nhập khẩu than với số lượng lớn 12 triệu tấn/năm là thách thức lớn trong bối cảnh thị trường than thế giới luôn biến động phức tạp, bởi phần lớn thị trường do các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... khoanh vùng nắm giữ và chi phối.

Từ năm 2015, PV Power đã được Chính phủ/Bộ Công thương giao nhiệm vụ là Đầu mối, tự chịu trách nhiệm nhập khẩu than bảo đảm chất lượng, ổn định nguồn cung cho các dự án nhiệt điện do PVN làm chủ đầu tư. Ngày 02/11/2016, PV Power được Tập đoàn tin tưởng giao nhiệm vụ ‘’Cung cấp than nhập khẩu cho các nhà máy nhiệt điện do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư’’ qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc số 100/HĐ/PVN-PVPOWER/2016. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đến nay PV Power Coal đã triển khai các công tác sau hướng tới nhập khẩu than khối lượng lớn từ năm 2018:

Công tác chuẩn bị nguồn than:

Công ty đã ký kết 07 COFA với các nhà cung cấp, với khối lượng cam kết 15 triệu tấn/năm chủ yếu từ 02 thị trường chính là Indonesia và Australia, đáp ứng đủ nhu cầu than cho các NMNĐ của PVN.

Ngoài việc chuẩn bị về tài chính và nguồn lực thì việc nhập khẩu thử nghiệm là hết sức quan trọng, tạo bước đệm cần thiết để tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, từng bước thâm nhập thị trường nhập khẩu than thế giới, giảm thiểu những rủi ro khi thực hiện nhập khẩu than với số lượng lớn sau này. PV Power Coal đã đề xuất trong năm 2017 nhập khẩu 200 nghìn tấn than Anthracite từ Nga, Nam Phi, hoặc Trung Quốc cho NMNĐ Vũng Áng 1.

Ngoài ra, PV Power Coal chủ động nghiên cứu đề xuất đề án nhập khẩu than để đảm bảo nguồn than ổn định, dài hạn cho NMNĐ Vũng Áng 1 và Thái Bình 2 khi TKV mất cân đối nguồn cung, trong đó có phương án sử dụng hỗn hợp than trộn  Bitum/Á Bitum với than Anthracite, tỷ lệ than Bitum/Á Bitum tối đa 20%.

Công tác chuyển tải than nhập khẩu:

PV Power Coal đã đề xuất PV Power/PVN phương án Logistics than nhập khẩu với công nghệ chuyển tải nổi hiện đại và hiệu quả tại khu neo đậu trên sông Gò Gia. Đây là giải pháp kịp thời và hữu hiệu để chuyển tải than khi Cảng trung chuyển than cho khu vực ĐBSCL chưa được đưa vào hoạt động. Khu neo đậu trên sông Gò Gia đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận sử dụng làm khu vực chuyển tải than nhập khẩu cho các dự án của PVN và mới đây, ngày 02/11/2016 Bộ Công thương đã có văn bản chỉ đạo số 386/TB-BCT giao PVN phát triển Dự án đầu tư xây dựng Cảng nổi trung chuyển than cho các NMNĐ Long Phú 1 và Sông Hậu 1. Đây là các kết quả đáng khích lệ cho giải pháp Công ty đề xuất, đã được các Bộ đánh giá cao và cho phép nghiên cứu áp dụng vào thực tế.

Trong ngắn hạn, PV Power sử dụng công nghệ chuyển tải nổi để chuyển tải phần lớn than nhập khẩu, phối hợp với sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có của PVN tại khu vực để lưu trữ dự phòng, phối trộn. Trong dài hạn, sử dụng Cảng trung chuyển do TKV phát triển (Nếu có chỉ đạo của Chính phủ/Bộ Công thương) hoặc PV Power /PV Power Coal sử dụng công nghệ chuyển tải nổi ưu việt kết hợp với cảng cứng được phát triển mới nếu dự án của TKV nghiên cứu không khả thi.

PV Power Coal đã đề xuất hình thành “Cảng tiếp nhận và phân phối than nhập khẩu kết hợp trung tâm than” (Coal Center) nhằm lưu trữ, phối trộn, dùng phối hợp với công nghệ chuyển tải nổi để ổn định nguồn than cung cấp.

1

Hình 1: Trung tâm than

Công tác vận chuyển nội địa:

Trước tình trạng bồi lắng phức tạp tại kênh Quan Chánh Bố và cửa Định An, PV Power Coal chủ động triển khai nghiên cứu đánh giá tuyến luồng vào sông Hậu và tổ chức Hội thảo khoa học để thu thập, lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia để sắp xếp phương tiện vận chuyển phù hợp với độ sâu và mật độ luồng thực tế.

2

Hình 2: Tuyến luồng vào sông Hậu vận chuyển nội địa

Một số định hướng:

Để hướng tới nhập khẩu than khối lượng lớn thành công, trong thời gian tới, PV Power Coal tập trung triển khai các công tác sau (1) Phối hợp với Tổng Công ty lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu cho các NMNĐ Long Phú 1 và Sông Hậu 1; (2) Lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ Logistics than nhập khẩu; (3) Nghiên cứu đề xuất và tham gia cùng Tổng Công ty trong công tác phát triển dự án Cảng nổi trung chuyển than nhập khẩu theo chỉ đạo của Bộ Công thương  và cung cấp dịch vụ Logistics (4) Nghiên cứu công tác tối ưu hóa tổ chức chuỗi cung ứng than nhập khẩu để nâng cao hiệu quả các dự án điện của PVN/PV Power; (5) Nâng cao năng lực đội ngũ chuyên môn của Công ty qua công tác tuyển dụng/đào tạo, để đáp ứng yêu cầu cao hơn của công tác nhập khẩu than.

Cùng với sự phát triển của các dự án NMNĐ của PVN/PV Power, PV Power Coal đã/đang và sẽ đóng góp vai trò quan trọng để cung cấp nguồn than ổn định, dài hạn cho các NMNĐ trong sự nghiệp sản xuất điện năng của PVN/PV Power.