/portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

Power Coal tổ chức khóa đào tạo “Kinh doanh than Quốc tế”

In bài viết

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho CBCNV của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty Nhập khẩu & Phân phối Than ĐLDK trong lĩnh vực thương mại than Quốc tế, Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Điện lực Dầu khí (PV Power Coal) được Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) giao nhiệm vụ tổ chức khóa đào tạo “Kinh doanh than Quốc tế” từ ngày 23/10/2017 đến 25/10/2017.

Ông Phan Văn Đoàn – Phó Giám đốc PV Power Coal phát biểu khai giảng khóa đào tạo

Khóa đào tạo có sự tham gia của các cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Trong quá trình đào tạo, các học viên đã tích cực trao đổi, thảo luận và được trang bị thêm các kiến thức về thương mại than Quốc tế như: Tổng quan thị trường than quốc tế; Các loại hợp đồng mua bán than phổ biến; Các điều khoản rảng buộc dùng trong mua bán than Quốc tế; Bảo hiểm rủi ro và quản lý rủi ro trong quá trình mua bán than; Đàm phán hợp đồng; Thảo luận các hình thức mua bán than đặc thù cho các nhà máy nhiệt điện Long Phú I và Sông Hâu 1…

Một số hình ảnh về khóa đào tạo”Kinh doanh than Quốc tế”do nhóm Chuyên gia cao cấp

về Thương mại than Quốc tế của JEEC giảng dạy

Kết thúc khoá đào tạo, các học viên thực hiện bài kiểm tra đánh giá và được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo.

Giảng viên trao giấy chứng nhận cho đại diện của các học viên tham gia khóa đào tạo

Tập thể học viên cùng giảng viên chụp ảnh lưu niệm

Các học viên đều đạt kết quả kiểm tra tốt và được bổ sung thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực thương mại than quốc tế, qua đó tìm hiểu áp dụng vào thực tế công việc, góp phần vào sự phát triển của PV Power/PV Power Coal trong tương lai.