/portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg
  • Tuổi trẻ PV Power Coal với Ngày hội Hiến máu 2013

    Tuổi trẻ PV Power Coal với Ngày hội Hiến máu 2013

    12/03/2018
    Hưởng ứng phong trào “Ngày Hội hiến máu tình nguyện của Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2013” do Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát động và đăng cai tổ chức. Ngày 20/09/2013, các đoàn ...