/portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

In bài viết

     1. Tầm nhìn:

        Trở thành nhà cung cấp than nhập khẩu cho lĩnh vực sản xuất điện hàng đầu Việt Nam, góp phần đảm bảo An ninh Năng lượng Quốc gia.

     2. Sứ mệnh:

- Đảm bảo ổn định nguồn cung than nhập khẩu cho các Nhà máy Nhiệt điện do PVN/PVPower làm Chủ đầu tư;

- Xây dựng, vận hành và quản trị chuỗi cung ứng than nhập khẩu cho các Nhà máy Nhiệt điện do PVN/ PVPower làm chủ đầu tư;

- Bảo vệ cảnh quan, môi trường cho sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp và xã hội;