/portals/0/slides/banner_coronavirus.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

In bài viết

         Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí trước nguyên là Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Điện lực Dầu khí, tiền thân của Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Nhập khẩu và Phân phối than Dầu khí được thành lập theo quyết định 739/QĐ-DKVN ngày 13/3/2009 với nhiệm vụ triển khai các hoạt động bảo đảm nguồn than cho các dự án điện than của Tập đoàn dầu khí. Công ty đã trải qua các giai đoạn sau:

 1. Giai đoạn 2009 - 2013 :

- Ngày 17/4/2009 Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Nhập khẩu và Phân phối than Dầu khí chính thức được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100681592- 027 có địa chỉ tại: số 193/6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - đồng chí Nguyễn Xuân Hòa được cử làm Giám đốc Chi nhánh.

- Ngày 22/10/2012 đồng chí Lê Minh Tuấn được cử làm Giám đốc Chi nhánh.

 2. Giai đoạn 2013 đến nay:

- Thực hiện nội dung Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 05/01/2013, theo đó Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thành lập đơn vị cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Điện lực Dầu khí (PV Power Coal) được thành lập tại Quyết định số 86/QĐ/HĐTV-ĐLDK ngày 19/03/2013 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng vốn, tài sản, nhân sự của Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Dầu khí (PV Coal); Chuyển đổi chủ thể các hợp đồng và kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ của PV Coal.

- Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Điện lực Dầu khí (PV Power Coal) chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102276173-006 ngày 18/4/2013 có địa chỉ tại: Tầng 2, tòa nhà HL Tower, lô A2B đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - đồng chí Lê Minh Tuấn được cử làm Giám đốc Chi nhánh.

- Tháng 4/2019, Công ty được đổi tên thành Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PVPF), thực hiện nhiệm vụ chính là cung cấp nhiên liệu (than, dầu) cho các dự án điện của PV Power. Các thông tin và chức năng nhiệm vụ khác tiếp tục kế thừa từ PV Power Coal.