/portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

In bài viết

Theo NQ số 74/NQ-ĐLDK-HĐTV ngày 19/06/2013 của HĐTV Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Điện lực Dầu khí được thành lập để triển khai thực hiện các chức năng,nhiệm vụ chính như sau:

           1.Chức năng:

  • Là đầu mối thay mặt PV Power triển khai đàm phán và ký kết các hợp đồng (theo phân cấp và ủy quyền) với các nhà cung cấp trong và ngoài nước, triển khai các hoạt dộng đảm bảo nguồn nguyên liệu than ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh cho các nhà máy nhiệt điện của PVN/PV Power.
  • Là đầu mối thay mặt PV Power tư vấn trong việc kinh doanh, đầu tư, hợp tác đầu tư, thảo thuận chiến lược,... trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối than trong toàn PV Power.

           2.Nhiệm vụ:

  • Về cung ứng than: Đảm bảo nguồn than (trong nước và nhập khẩu) phục vụ vận hành các nhà máy nhiệt điện than, trước mắt bao gồm: Vũng Áng 1, Thái Bình 2 (than nội địa) Quảng Trạch 1, Long Phú 1 và Sông Hậu 1 (bao gồm công tác đàm phán, ký kết hợp đồng, tổ chức giao nhận, các thủ tục liên quan);
  • Dịch vụ hậu cầu: Đảm bảo đầy đủ các dịch vụ hậu cầu nhằm đáp ứng thuận tiện và hiệu quả cao nhất đối với công tác cung ứng than;
  • Công tác tư vấn: Là đầu mối thay mặt PV Power, tư vấn cho các đơn vị trong và ngoài ngành về công tác đầu tư, hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo ký kết triển khai Hợp đồng mua bán than được thuận lợi, hiệu quả nhất; Triển khai các bước đầu tư/tham gia đầu tư đối với các đối tác nước ngoài nhằm đảm bảo nguồn than nhập khẩu cho các nhà máy điện than do PVN/PV Power đầu tư thuộc TSĐ điện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  • Được quyền triển khai kinh doanh than cung cấp cho các hộ tiêu thụ nếu đảm bảo hiệu quả kinh tế và theo sự chấp thuận của PV Power.
  • Thực hiện nghiên cứu các phương án về công tác tuyển, phối trộn than cung cấp cho các nhà máy, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các nhà máy điện.