/portals/0/slides/banner_coronavirus.jpg /portals/0/slides/3.jpg /portals/0/slides/2.jpg /portals/0/slides/1.jpg /portals/0/slides/slide 7.jpg
 • BAN LÃNH ĐẠO

  BAN LÃNH ĐẠO

  12/03/2018
  ÔNG: LÊ MINH TUẤN Chức danh: Giám đốc Ngày sinh: 21/12/1973                Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ QTKD ÔNG: TRẦN DUY HIỆP Chức danh: Phó Giám đốc Ngày sinh: ...
 • THÔNG ĐIỆP CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY

  THÔNG ĐIỆP CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG TY

  27/02/2018
  Với định hướng trở thành một doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu hàng đầu Việt Nam, Ban lãnh đạo Công ty luôn hướng tới bốn chữ vàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh:  Chất lượng – Chuyên nghiệp - ...
 • TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

  TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

  27/02/2018
  1. Tầm nhìn:         Trở thành nhà cung cấp than nhập khẩu cho lĩnh vực sản xuất điện hàng đầu Việt Nam, góp phần đảm bảo An ninh Năng lượng Quốc gia.      2. Sứ mệnh: - Đảm bảo ổn định nguồn cung ...
 • CƠ CẤU TỔ CHỨC

  CƠ CẤU TỔ CHỨC

  27/02/2018
 • LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  27/02/2018
  Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Điện lực Dầu khí tiền thân là Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Nhập khẩu và Phân phối than Dầu khí được thành lập theo quyết định 739/QĐ-DKVN ngày ...
 • CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  27/02/2018
  Theo NQ số 40/NQ-ĐLDK ngày 03/4/2019 của HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (PV Power), Công ty Nhập khẩu và Phân phối Than Điện lực Dầu khí được đổi tên thành Công ty Cung ứng nhiên ...
 • GIỚI THIỆU CÔNG TY

  GIỚI THIỆU CÔNG TY

  27/02/2018
  Tên đầy đủ tiếng Việt: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu ...